YKB-Fortbildning

Den som utför en godstransport har ett stort ansvar. För att kunna ta det ansvaret krävs goda kunskaper och yrkesskicklighet.

Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att alla förare har den nödvändiga kompetensen för yrket. Lagen som bygger på ett EU-direktiv gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheten C, CE.

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

Fortbildningen delas upp i 5 delkurser:

Delkurs 1: Sparsam körning.               2018-04-21

Delkurs 2: Godstransporter                 2018-04-28          

Delkurs 3: Lagar och regler                  2018-05-11

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa.          2018-05-12

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus    2018-05-26

Pris per delkurs:

1300 kr /deltagare (Minst 6 deltagare). Större grupper eller företag ges pris via offert.

Utbildningsmaterial, Certifikat, Lunch och fika ingår.

Alla  priser är exkl. moms.

För mer information kontakta:

Mattias Johansson

0733204035

mattias@ovreallt.se