ÖvreAllt utbildar dig till truckförare och utfärdar TYA truckkort

För truckförare finns det regler för vad man ska kunna för att få truckkort och därmed arbeta med truck. Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.

För det mesta kallas de TLP10 och de togs fram för att de som ska bli truckförare ska få en gemensam grundläggande utbildning. Målet är att alla truckförare ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta säkert. De truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP10.

 •  A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare
 • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar

TLP10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

 • risker och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste truck typerna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ett ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

Intyg

Efter avklarat och godkänt test utfärdar vi på ÖvreAllt TYA truckkort till dig som genomfört utbildningen.

”Företaget har instruktör som tecknat avtal med TYA om truckutbildning”

TRUCKUTBILDNING A-B – TLP10

Grundutbildningen för truckförare som ger behörighet på truck av typ A 2–4 och B 1-3 omfattar cirka 8 timmar teori. Utbildningstid: 2–5 dagar fördelat på praktik och teori. Utbildningstiden kan variera beroende på förarens förkunskaper.

 • A1 Låglyftande plocktruck (Obs! Endast ute på företag)
 • A2 Ledstaplare
 • A3Låglyftande åk truck, stående/sittande
 • A4 Låglyftare
 • B1 Motviktstruck
 • B2 Höglyftande åk staplare, sittande/stående
 • B3 Skjutstativtruck

Ring eller e-posta och boka din truck utbildning.

Kursstart för A & B utbildningar 2020.     2020-03-26, 2020-04-23, 2020-05-28

Pris från 3000:- plus moms

OBS! Vid för få deltagare ställs kursen in.

Företag – kontakta oss för offert. Om så önskas kan vi komma till er och genomföra utbildningen.

Repetitionsutbildning truck

För att bibehålla en säker och effektiv truckhantering krävs regelbunden repetitions och fortbildning av företagets truckförare. Vi rekommenderar en repetitionsutbildning efter 3-5 år. Utbildningen är under en dag.

Pris 1200:- plus moms.

Mattias Johansson

073-3204035

mattias@ovreallt.se

Boka din Truck utbildning här