ÖvreAllt utbildar dig till truckförare och utfärdar TYA truckkort

För truckförare finns det regler för vad man ska kunna för att få truckkort och därmed arbeta med truck. Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.

För det mesta kallas de TLP10 och de togs fram för att de som ska bli truckförare ska få en gemensam grundläggande utbildning. Målet är att alla truckförare ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta säkert. De truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP10.

  •  A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare
  • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar

TLP10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • risker och säkerhetsbestämmelser
  • trafikbestämmelser
  • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • truckens konstruktion och de vanligaste truck typerna
  • hantering av farligt gods
  • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • ett ergonomiskt arbetssätt
  • material- och godshantering

Intyg

Efter avklarat och godkänt test utfärdar vi på ÖvreAllt TYA truckkort till dig som genomfört utbildningen.

”Företaget har instruktör som tecknat avtal med TYA om truckutbildning”