YKB-Fortbildning

Den som utför en godstransport har ett stort ansvar. För att kunna ta det ansvaret krävs goda kunskaper och yrkesskicklighet.

Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att alla förare har den nödvändiga kompetensen för yrket. Lagen som bygger på ett EU-direktiv gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheten C, CE.

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

Fortbildningen delas upp i 5 delkurser:

Datum för 2024

Delkurs 1:

Delkurs 2:

Delkurs 3:

Delkurs 4: 

Delkurs 5:

Pris per delkurs:

1500 kr /deltagare (Minst 4 deltagare). Större grupper eller företag ges pris via offert.

Alla  priser är exkl. moms.

Vid för få deltagare ställs kursen in.

För mer information kontakta:

Mattias Johansson

0733204035

mattias@ovreallt.se

Boka din YKB kurs här